top of page

עבירות סמים

החוק הרלבנטי נקרא “פקודת הסמים המסוכנים”. בפקודה זו מוגדרים כל החומרים האסורים לשימוש, מוגדרות כל הפעולות הקשורות בסמים שהן בבחינת עבירה פלילית. פקודת הסמים המסוכנים מגדירה מהי החזקת סם, שימוש בסם, מהם סחר, יבוא וייצוא סמים, מה נחשב הפקה או גידול של סם וכן התייחסות להחזקת כלים לשימוש בסמים, וכן מוגדרים בפקודה זו העונשים על העבירות השונות. כתב אישום בעבירות סמים מסוג פשע מקים עילת מעצר סטטוטורית לנאשם שמואשם בעבירה שכזו והוא עלול למצוא עצמו עצור עד תום ההליכים המשפטיים בין כתלי סורג ובריח וצפוי לענישה מוחשית וממשית של מאסר בפועל.

.משרדנו מתמחה בייצוג נאשמים במגוון העבירות השונות

!פנה אלינו עוד היום לייעוץ

bottom of page