top of page

פשיעה כלכלית

פשיעה כלכלית היא פשיעה המבוצעת לרוב במסגרת עסקית ומתוך אינטרסים כספיים כדוגמת הונאות, עבירות מס, הלבנת הון, עבירות בניירות ערך וכיו"ב. עבירות אלה מבוצעות לא פעם על ידי אנשים נורמטיביים, לעיתים מבלי שיבינו כלל את חומרת המעשים שלהם תוך כדי ביצוע העבירה. בתי המשפט בישראל ובעולם מתייחסים לעבירות אלה בחומרה רבה והמורשעים בעבירות של פשיעה כלכלית מוצאים את עצמם במקרים רבים מרצים תקופות מאסר ממושכות ומשלמים קנסות כבדים. פשיעה כלכלית הוגדרה כפשיעה המבוצעת בכסף ורכוש, לרוב, במטרה להטיב עם מבצע העבירה. עבירות כלכליות יכולות להתבצע בדרכים רבות ושונות אך חשוב לדעת כי מדובר בעבירות פליליות לכל דבר ועניין. מבין הפשעים הכלכליים השכיחים ביותר ניתן למנות את הלבנת הון ומימון טרור, עבירות מרמה וזיוף, עבירות מס, הונאות ומעילות כספים.

משרדנו עוסק בייצוג נחקרים ונאשמים בעבירות כלכליות!פנה אלינו עוד היום לייעוץ

bottom of page