top of page
1B19FD19-336E-4978-A1A8-7C9C45A92404_w12

עבירות מין

למעשה, עבירה מכל סוג בעלת אופי מיני שהיא יכולה להיחשב כמקרה של עבירת מין, גם במידה והעבירה עצמה אינה כוללת פגיעה פיזית בקורבן אלא רק פגיעה מילולית או הדחה לביצוע פעולות שונות בעלות אופי מיני.

חוק העונשין במדינת ישראל מגדיר את עבירות המין תוך התייחסות למספר מקרים שונים של עבירות בעלות אופי מיני.

אונס – מקרה של אינוס אישה או גבר לקיום יחסי מין שלא בהסכמה או בהסכמה שהושגה במרמה, תוך ניצול יחסי מרות או תוך ניצול אדם הלוקה בשכלו או בנפשו.

החוק מגדיר כי תחת עבירת אונס נכללים גם מקרים של החדרת חפצים שונים אל אברי המין.

בעילה אסורה בהסכמה – מקרה זה מתייחס למקרים בהם בוצעה בעילת קטינה או בעילת קטין בהסכמה, אך אינה עומדת באחד מהתנאים הבאים:

  • בעילת קטינה בין גילאי 14-16 שאינה מוגדרת על פי חוק כנשואה.

  • בעילת קטינה בין גילאי 16-18 תוך ניצול יחסי מרות, יחסי מרות, יחסי חינוך, טיפול או הבטחת שווא לנישואים.

  • בעילת אישה מעל לגיל 18 תוך ניצול יחסי מרות בשירות, בעבודה, בטיפול או מתוך הבטחת שווא לנישואים כאשר הבועל מתחזה לפנוי.

​ 

מעשה סדום – מקרה בו קיימת החדרה של חפץ כלהו לאיבר המין של אישה או לפי הטבעת של גבר, במידה והתנאים עומדים בתנאים לעבירת אונס, תחשב עבירה זו כעבירת אינוס.

מעשה מגונה או מעשה מגונה בפומבי – פעולה מינית שנעשית באופן פרטי או בציבור שאינה כוללת חדירה.

לרבות מקרי אוננות, חשיפת אברי מין או נגיעה באיברים מוצנעים.

בנוסף לכל המקרים המופיעים לעיל, נכללים גם מקרים נוספים של עבירות מין קלות יותר הנכללות בחוק הטרדה מינית המגדיר מהם מקרים של הטרדה מינית,סחיטה מינית באיומים וכדומה.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג נחקרים ונאשמים בעבירות מין!פנה אלינו עוד היום לייעוץ

bottom of page